Ce-merkintä ja suoritustasoilmoitukset

Kaikki tuotteemme ovat CE-merkittyjä ja täyttävät SFS-EN 13242 standardin asettamat vaatimukset. Inspecta on myöntänyt yrityksellemme EN 12620:2002+A1:2008 standardin mukaisen todistuksen tuotannon sisäisestä laadunvalvonnasta järjestelmän 2+ mukaisista vaatimuksista betonikiviainesten valmistamisessa.

 

CE